Her İhtimalin Sigortası

Hayatın beklenmedik sürprizlerine hazır mısınız? Öyleyse geleceğinizi bugünden düşünerek harekete geçin.

Hayatın beklenmedik sürprizlerine hazır mısınız? Öyleyse geleceğinizi bugünden düşünerek harekete geçin. Her İhtimalin Sigortası’yla sigorta süreniz dolduğunda, risk gerçekleşmezse ödediğiniz primlerin tamamını geri alırsınız. Sigorta süreniz dolmadan, risk gerçekleşirse ailenizin geleceğini güvence altına almış olursunuz. Her İhtimalin Sigortası poliçe süresini en az 6 yıl veya 12 yıl olarak seçebilirsiniz.

Neden AgeSA Her İhtimalin Sigortası?

Orta vadeli koruma ihtiyaçlarınızı giderirken, poliçe kapsamında sağlanan esneklilerle poliçe süre sonunda risk gerçekleşmezse Yaşam Teminatı’na, primlerinizi eksiksiz öderseniz de ek olarak Düzenli Ödeme Prim İadesi’ne hak kazanmış olursunuz. Poliçe süresi içerisinde risk gerçekleşmesi durumunda ise kapsamındaki vefat ve opsiyonel maluliyet teminatları ile kendinizi ve sevdiklerinizi güvence altına alırsınız.

Kimler yararlanabilir?

Sadece vefat teminatının tercih edilmesi durumunda giriş yaşı 18-64, opsiyonel maluliyet teminatı seçilmesi durumunda ise 18-59 yaş arasındadır. Yaş ve sigorta süresinin toplamı vefat teminatı için 70’i, maluliyet teminatı için 65’i geçemez.

Poliçe süresi ne kadardır?

Poliçe süresi sabit, 6 yıl veya 12 yıl olabilir.

Kapsanan teminatlar nelerdir?

-Vefat Teminatı
-Maluliyet Teminatı*
-Yaşam Teminatı

(*): Opsiyonel olarak sunulmakta olup, kaza veya hastalık sonucu oluşacak tam veya daimi maluliyeti kapsamaktadır. Vefat teminat tutarına eşittir.
(): Poliçe süre sonunda sigortalının hayatta kalması durumunda ödenen primlerin %60'ı kadardır. Düzenli prim iadesi ile süre sonunda tüm primlerin tamamı geri alınır.

Düzenli Ödeme Prim İadesi nedir?

Poliçe süre sonunda tüm primlerin eksiksiz ödenmesi durumunda, hak edilen prim iadesi olup ödenen primlerin 6 yıllık poliçeler için %25’i, 12 yıllık poliçeler için %40’ı kadardır.

Para birimi nedir?

Sigorta para birimi USD’dir.

Prim tutarı ne kadardır?

Prim tutarınızı aylık en az 30 USD olmak üzere beklenti ve ihtiyaçlarınıza göre belirleyebilirsiniz.

Poliçem başladıktan sonra primimi değiştirebilir miyim?

Poliçeniz süresince, poliçe kapsamındaki limitler çerçevesinde priminizi bir defa azaltıp, bir defa poliçe başlangıcındaki seviyeye geri artırabilirsiniz.

Prim ödemelerine ara verebilir miyim?

Poliçenizde ilk yılı tamamlamış ve bir yıllık priminizin tamamını ödemiş olmanız koşuluyla, prim ödemelerinize ara verebilir; poliçe özel şartlarına bağlı olarak primlerinizi tek seferde ödeyerek veya ara verdiğiniz süreyi poliçe süresi sonuna ekleyerek, poliçenizi yeniden aktif hale getirebilirsiniz.

Erken ayrılma durumunda kesinti uygulanıyor mu?

Poliçeden erken ayrılmanız durumunda, poliçe değeri üzerinden ilk yıl %100, 2.yıl %75, 3.yıl %50 ve kalan yıllarda ise poliçe süresi sonuna kadar %25 olarak erken ayrılma kesintisi uygulanmaktadır.

Vergi avantajı bulunuyor mu?

Ödediğiniz primlerin tamamını aylık brüt ücretin %15’ini ve brüt asgari ücretin toplam tutarını aşmamak kaydıyla vergi indiriminde kullanabilirsiniz.

Bilgi: info@proxysigorta.com