Proxy Sigorta Sistemleri

Hayat Sigortası

Hayat sigortaları, öncelikle ana teminat olan vefat teminatını içermektedir. Vefat teminatı; sigortalının başına istenmeyen bir olay gelmesi sonucunda, vefat etmesi durumunda devreye girmektedir. Hayat sigortaları, sigortalının önceden belirtmiş olduğu lehtar ya da kanuni varislerine sigorta poliçesinde belirtilen teminatları ödeyerek mali güçlüklerin yaşanmasını engellemektedir.

Neden Hayat Sigortası yaptırmalıyım?

 • Herhangi bir sakatlık durumunda hayatınızı aynı şekilde devam ettirmenizi sağlar.
 • Vefat durumunda sevdiklerinize bırakabileceğiniz parasal bir varlık niteliği taşır. Eğitimini devam ettirmekte olan çocuklarınız varsa eğitimlerinin yarım kalmamasını sağlar.
 • Poliçe kapsamına giren bir kaza sonucunda ortaya çıkan yüksek tutarlı tedavi giderlerinizin ödenmesini düşük primlerle sağlar.
 • Beklenmedik bir anda tehlikeli bir hastalığa yakalanılması durumunda kişilere finansal destek sağlar.
 • Ödenen primler yürürlükteki vergi kanunlarına göre belirli miktara kadar gelir vergisi matrahından aşağıda bilgileri bulunduğu şekilde düşülebilir.

Ücretli çalışanlar; kendileri, eş ve küçük çocuklarının ölüm, kaza, sağlık, hastalık, sakatlık, doğum ve eğitim gibi diğer sigortası poliçeleri için ödenen primlerin tamamı, aylık brüt ücretin %15’ini ve brüt asgari ücretin toplam tutarını aşmamak kaydıyla vergi indiriminde kullanabilir.

Serbest meslek sahipleri; kendileri, eş ve küçük çocuklarının ölüm, kaza, sağlık, hastalık, sakatlık, doğum ve eğitim gibi diğer hayat sigortası poliçeleri için ödenen primlerin tamamını yıllık beyan edilen gelirin %15’ini ve yıllık olarak brüt asgari ücretin yıllık toplam tutarını aşmamak kaydıyla vergi indiriminde kullanabilir. Mükellefin eş ve çocuklarının ayrı beyanname vermeleri halinde, eş ve çocuklar adına ödenen prim ve katkı payları öncelikle kendi gelirlerinden indirilecektir.

Bilgi: info@proxysigorta.com

 

İyi İhtimallerin Sigortası

Hayatın beklenmedik sürprizlerine hazır mısınız? Öyleyse geleceğinizi bugünden düşünerek harekete geçin. İyi İhtimallerin Sigortası’yla sigorta süreniz dolduğunda, risk gerçekleşmezse ödediğiniz primlerin tamamını geri alırsınız. Sigorta süreniz dolmadan, risk gerçekleşirse ailenizin geleceğini güvence altına almış olursunuz. İyi İhtimallerin Sigortanızın poliçe süresini en az 12 yıl en fazla 20 yıl olmak üzere, herhangi bir yıl seçebilirsiniz.

Bilgi: info@proxysigorta.com

 

Size Özel Hayat Sigortası

Hayatın getirdiği sürprizler herkes için farklı. Öyleyse birbirinden farklı, sürprizler için sigortanız neden aynı olsun? AvivaSA’nın yepyeni ürünü Size Özel Hayat Sigortası ile başınıza beklenmedik bir olay gelmesi durumunda, sizin ve ailenizin yaşamı güvence altında. Üstelik, teminat seçimini özgürce, kendiniz yapabiliyorsunuz. Size Özel Hayat Sigortası’nda seçilen teminatlar, müşterilerimizin hem kendisini hem de sevdiklerini istenen kapsamda koruma altına alıyor.

Teminatlar Nelerdir?

 • Vefat teminatı
 • Tehlikeli hastalıklar teminatı (kanser, kalp krizi, kalp kapak cerrahisi, aort cerrahisi, koroner arter by-pass graft cerrahisi, organ nakli, böbrek yetmezliği, koma, inme, körlük, ciddi yanıklar, multipl skleroz, kaza veya hastalık sonucu tam ve sürekli maluliyet)
 • Kaza sonucu vefat teminatı
 • Kaza sonucu daimi maluliyet teminatı (tam ve kısmi)
 • Kaza tedavi masrafları teminatı
 • Toplu taşıtta kaza sonucu vefat teminatı
 • Vefat ve tehlikeli hastalıklar teminatı zorunlu olup diğer teminatlar tercihe göre seçilebilmektedir.

Bilgi: info@proxysigorta.com

 

Sürekli Eğitim Sigortası

Hepimiz, çocuğumuzun iyi bir eğitim almasını isteriz. Onun en iyi okullarda okuması için destek olmaya çalışırız. Peki ya bir gün, verdiğiniz destek yetersiz kalırsa?Sürekli Eğitim Sigortası, maddi durumunuzu olumsuz yönde etkileyecek bir durum karşısında, çocuğunuzun eğitimine devam edebilmesi için tüm masrafları karşılar.

Bilgi: info@proxysigorta.com

 

Uzun Süreli Yaşam Sigortası

Hayatın, şu ana kadar yaşadığımız ve bir dolusunu daha yaşayacağımız güzellikleri var. Tıpkı kötü sürprizlerinin de olduğu gibi… Yaşamınızda değer verdiklerinizi uzun süre güvence altına almak, risklere karşı kendinizi ve sevdiklerinizi koruma altına almak için Uzun Süreli Hayat Sigortası yaptırabilir, endişelerinizi bir kenara atarak hayatınızı dolu dolu yaşayabilirsiniz.

Sigorta Süresi: Uzun Süreli Hayat Sigortanızın poliçe süresini en az 5 yıl olmak üzere; belli bir süre (5 yıl, 10 yıl, 20 yıl gibi) olarak belirleyebilirsiniz.

Kapsanan Teminatlar: Vefat Teminatı ve Kaza veya Hastalık Sonucu Tam ve Daimi Maluliyet Teminatı.

Teminat Tutarları: Teminat tutarını ihtiyaçlarınıza göre dilediğiniz gibi belirleyebilirsiniz. Üstelik her yıl için sabit veya azalabilen teminatlardan birini seçerek TL, USD veya EURO endeksli olarak düzenleyebilirsiniz.

Prim Tutarı: Sigorta primi; sigortaya başlangıç yaşı, cinsiyet, seçilen teminat tutarının süresi ve ödeme şekline göre belirlenmektedir. Poliçe sadece TL olarak düzenlenebilir.

Bilgi: info@proxysigorta.com